Nos Wener 15/6/18

O 6pm ymlaen, bydd criw o ddawnswyr yn ymgynnull yn nhafarn Caerdydd am fwyd a chyfle i gymdeithasu. 

Rhif 10, Cathedral Road, sef yr hen Jolyons.

BBQ yn dechrau am 8pm a chymdeithasu tan hwyr.

Croeso i bawb!

 

Dydd Sadwrn 16/6/18

11am: Gorymdaith yn gadael gwesty'r Angel i ddawnsio trwy ganol Caerdydd ar y ffordd i Neuadd y Ddinas.

12pm: Codi'r pawl haf o flaen Neuadd y Ddinas.

2pm: Heol y Frenhines/Churchill Way.

2.40pm: Y Goat Major, Heol yr Arglwyddes Fair.

3.15pm: Tu fas tafarn yr Owain Glyndwr.

4pm: Lawnt Neuadd y Ddinas - cyfle am bice ar y maen.

Dewch i'n gwylio!

 

Bydd noson o ddawnsio anffurfiol a bwyd o 7pm yng Ngwesty'r Angel. Os hoffech ddod, danfonwch ebost at swyddoggi@gmail.com