Nos Wener 15/6/18

O 6pm ymlaen, bydd criw o ddawnswyr yn ymgynnull yn nhafarn Caerdydd am fwyd a chyfle i gymdeithasu. Mwy o fanylion i ddilyn.

 

Dydd Sadwrn 16/6/18

11am: Gorymdaith yn gadael gwesty'r Angel i ddawnsio trwy ganol Caerdydd ar y ffordd i Neuadd y Ddinas.

12pm: Codi'r pawl haf o flaen Neuadd y Ddinas.

3pm - 5pm: Dawnsio o gwmpas y dre, ger yr Hen Lyfrgell.

Dewch i'n gwylio!

 

Bwriadwn cynnal noson o ddawnsio anffurfiol - bydd mwy o wybodaeth ar gael cyn hir.

 

Fel arfer, bydd ystafelloedd ar gael yng ngwesty'r Angel yng nghanol Caerdydd. Danfonir y manylion bwcio cyn hir ond os hoffech gysylltu, danfonwch ebost at swyddoggi@gmail.com