Llwyddiant Gŵyl Ifan 2017

Adroddiad Gŵyl Ifan 2017 i'w ddilyn.

 

Llwyddiant Gŵyl Ifan 2016

Adroddiad Gŵyl Ifan 2016 i'w ddilyn.

 

Llwyddiant Gŵyl Ifan 2015

Cafwyd penwythnos bendigedig yn dawnsio dros benwythnos Gŵyl Ifan ar 19-20 o Fehefin - gŵyl flynyddol i ddathlu canol haf sy’n cael ei drefnu gan aelodau’r Cwmni. Y flwyddyn hon, a’r ŵyl yn dathlu 39 o flynyddoedd llwyddiannus, braint oedd cael croesawu tîm gwadd o Iwerddon i’n plith - Comhaltas Baile Núis o Newcestown, Corc.

Dechreuodd y penwythnos gyda thwmpath yng ngwesty’r Angel ar nos Wener y 19eg. Roedd yn braf ymuno yn y dawnsio cymdeithasol gyda rhai o dimoedd eraill Cymru megis Dawnswyr Môn, Twrch Trwyth, Pen-y-Fai a Gwerinwyr Gwent, yn ogystal â’r cyhoedd a’r Gwyddelod wrth gwrs! Fe wnaeth y band a’r galwyr weithio’n hynod o galed fel arfer a chafwyd perfformiad gwych gan dîm Comhaltas - cymysgedd o ddawnsio, cerddoriaeth fywiog a chanu. Cafwyd perfformiad gwych hefyd gan Gôr Meibion Taf - diolch yn fawr i’r côr am ymuno gyda ni a’n diddanu gyda rhai o glasuron gorau Cymru.

Ar ddydd Sadwrn y 20fed, dechreuodd y diwrnod gyda rhywbeth go wahanol i’r arfer - bws dŵr o ganol y dref i Fae Caerdydd i’r dawnswyr a’r cerddorion i gyd…o ie, a’r pawl haf hefyd! Diolch byth roedd yr haul yn tywynnu ac fe gyrhaeddodd y pawl yn saff i’r Bae. Glaniodd dros 100 ohonom yno i ddilyn y pawl a gorymdeithio drwy Gei’r Forwyn tuag at Plass Roald Dahl a cherflun Ivor Novello - am olygfa fendigedig gyda phawb yn eu gwisgoedd a’u baneri!

Ar ôl cyrraedd y cerflun tu allan i Ganolfan Mileniwm Cymru, dechreuodd y busnes difrifol o godi’r pawl - dawns Cadi Ha gan gynnwys Pwnsh a Siwan, yna gwisgo’r pawl gyda rhubanau lliwgar cyn ei chodi i’w lle, a chroesawu’r haf i Gaerdydd o’r diwedd!

Rhannodd y dawnswyr fewn i ddau grŵp er mwyn gallu diddanu’r llu o gyhoedd oedd o gwmpas y lle - rhai yn crwydro draw i Landsea, eraill yn dawnsio o flaen adeilad y Pierhead, cyn uno unwaith eto i ddawnsio ym Mhlass Roald Dahl. Cafodd pawb oedd yn y Bae'r diwrnod hwnnw (gan gynnwys y rheiny oedd yno i weld y cychod hwylio!) gyfle i gael blas o ddawnsfeydd Cymreig a Gwyddelig, ag hyd yn oed ymuno!

Ond nid dyna ddiwedd arni - o na, newid cyflym i’r dawnswyr a’r cerddorion cyn dechrau’r Taplas gyda’r nos, yn ôl yng ngwesty’r Angel. Dyma gyfle i’r dawnswyr wledda a gwisgo amryw o wisgoedd gwahanol, yn ogystal â chyd-ddawnsio unwaith eto - gan gynnwys dawns Gŵyl Ifan wrth gwrs! Diolch i’r galwyr a’r band unwaith eto am weithio’n galed trwy’r nôs - hebddyn nhw fyse’n amhosib i ni allu joio ar y llawr ddawnsio!

Erbyn y dydd Sul roedd pawb wedi blino rywfaint ag ar ôl dweud hwyl fawr i’n ffrindiau o Iwerddon, roedd yn amser dod a’r ŵyl i ben am flwyddyn arall.

Diolch enfawr i bawb wnaeth helpu i drefnu’r ŵyl y flwyddyn hon, ag edrychwn ymlaen ag ernes at 2016 - carreg milltir enfawr gan mai hon fydd y 40fed ŵyl ac mae’r cynllunio wedi dechrau yn barod!

Cofiwch, os hoffech chi fod yn rhan o’r ŵyl nesa, cysylltwch â ni! Falle eich bod chi wedi bod blynyddoedd yn ôl neu falle eich bod chi byth wedi clywed am Ŵyl Ifan o’r blaen - mae ‘na chroeso cynnes i chi ymuno â ni i greu'r ŵyl ore fu erioed yn 2016.