Timoedd gwadd

Eleni, gobeithiwn cawl weld dawnswyr o'r timoedd canlynol:

Meskajou, Llydaw, Ffrainc

Dros y canrifoedd, mae Llydaw, gwlad o draddodiadau, wedi cadw ei hunaniaeth Geltaidd. Sefydlwyd y grŵp MESKAJOU sy’n golygu“cymysgedd” neu“amrywiaeth” yn Llydaweg, yn Trebeurden yng ngogledd Llydaw.
Mae enw’r grŵp yn dystiolaeth i’w dymuniad i gyflwyno'r amrywiaeth o ddawnsfeydd a gwisgoedd sy’n bodoli yn Llydaw. Bydd y grŵp yn dawnsio i gyfeiliant eu cerddorion traddodiadol eu hunain a bydd pob dawnswr yn gwisgo gwisg draddodiadol wahanol. Mae dawnsfeydd traddodiadol yn dal yn fyw yn Llydaw a bydd Llydäwyr yn mynychu dawnsiau bob nos Sadwrn yn yr hyn a elwir yn ”festoù-noz” (dawnsiau nos).
Nod y grŵp hwn yw parhau i wneud pethau syml er mwyn dangos dilysrwydd yr enaid Llydewig. Ceir rhagor o wybodaeth ar eu gwefan: http://meskajou.free.fr/

 Den Ossaert, Yr Iseldiroedd

Daw’r tîm arddangos Den Ossaert sy’n rhan o’r grŵp ehangach HAVA NAGUILA o bentref Vogelwaarde sy’n rhan o fwrdeistref Hulst yn ardal Zeeuws-Vlaanderen yn ne-orllewin yr Iseldiroedd. Ffurfiwyd y grŵp yn 1968 ac mae ganddo tua 85 o aelodau. Yn 2003, derbyniodd Hava Naguila wobr ddiwylliant bwrdeistref Hulst.

 

Mae’r grŵp Den Ossaert yn defnyddio ei goreograffiaeth ei hun ac yn perfformio darnau o ddawnsfeydd sy’n para rhwng 10 ac 20 munud ac yn cynnig ystod o ddawnsfeydd traddodiadol y wlad o tua 1700 hyd at y presennol. Yn ystod eu perfformiadiau, gweler gwisgoedd Volendam traddodiadol ac y clocsiau sy’n nodweddiadol o’r wlad. Mae gwisgoedd y dawnswyr yn nodweddiadol o wisgoedd ardal Hulst, ac fe’u gwisgwyd gan ffermwyr cyfoethog yr ardal tua 1800. Mae cerddorfa fechan o gerddorion brwdfrydig yn cyfeilio i’r dawnswyr gan chwarae acordion, mandolin, banjo, gitâr ac amryw o offerynnau rhythm, ac mae’n nhw’n gwisgo gwisgoedd Volendam neu Terneuzen. Ceir rhagor o wybodaeth am y grŵp ar eu gwefan: http://www.havanaguila.nl/